Jon Jon Tha Don & Sav Abinitio - 2 Nuttz

Jon Jon Tha Don & Sav Abinitio – 2 Nuttz

February 14, 2015

Download music album 2 Nuttz by Jon Jon Tha Don & Sav Abinitio, released on February 14, 2015. ℗ House Studio Music

Jon Jon Tha Don & Sav Abinitio - 2 Nuttz

1 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio Hate The Game 03:23
2 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio Money & Pistols 02:52
3 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio, Green Go Don’t Play With Me 03:47
4 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio, One Way, Stunna Stix KaKe 04:00
5 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio, Eklipse Da Hustla, Ty Bud First Nigga 04:09
6 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio, Lil Cheese Dollars $ Sense 04:14
7 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio Save Her 03:17
8 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio Holly 02:24
9 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio I Got It 02:37
10 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio In & Out 03:25
11 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio Day One 02:58
12 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio They Say 03:56
13 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio, Lil Nitty No Flashing 03:23
14 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio Wit The Homie 04:36
15 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio I.D.G.A.F. (I Don’t’t Give A F#@k) 04:17
16 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio, Scitso Rocky 04:14
17 Jon Jon Tha Don, Sav Abinitio Hit & Run 02:29

Related albums