Spanky Loco - Young Gunnerz

Spanky Loco – Young Gunnerz

Spanky Loco - Young Gunnerz

1 Spanky Loco Intro 00:35
2 Spanky Loco All Gangsta 03:02
3 Spanky Loco We’re 1 03:48
4 Spanky Loco Gimme Gimme 03:19
5 Spanky Loco You Aint Really Knowing 03:52
6 Spanky Loco Let Em Ring Out 03:28
7 Spanky Loco Was In Wax 03:03
8 Spanky Loco I Gotta Get Paid 03:21
9 Spanky Loco Drinkin And Chokin 03:53
10 Spanky Loco Mack 90 03:01
11 Spanky Loco Ain’t No Love 03:43
12 Spanky Loco Get With It 03:45
13 Spanky Loco Outro 00:53

Similar Albums