Rexx Life Raj - The Escape (Deluxe Edition)

Rexx Life Raj – The Escape (Deluxe Edition)

Rexx Life Raj - The Escape (Deluxe Edition)

1 Rexx Life Raj, WantmoreN8 The Escape 02:42
2 Rexx Life Raj, Iamsu! Baddest One 03:09
3 Rexx Life Raj Sincerely Annie 04:39
4 Rexx Life Raj Hold Me Down 04:45
5 Rexx Life Raj Ventilation Pt. 2 03:17
6 Rexx Life Raj, Will Fraker 2 A.M. 05:13
7 Rexx Life Raj Villas 04:17
8 Rexx Life Raj, City Shawn Thoughts5000 03:49
9 Rexx Life Raj The Proof 04:16
10 Rexx Life Raj, Emilio Rojas, Mr. Smith Who 05:06
11 Rexx Life Raj, RBC Bugzy, Symba Pretty High 05:23
12 Rexx Life Raj The Open 03:48
13 Rexx Life Raj Funk Freestyle (Finale) 03:21

Similar Albums