Nio Tha Gift - Luxurious Ghetto

Nio Tha Gift – Luxurious Ghetto

October 28, 2014

Download music album Luxurious Ghetto by Nio Tha Gift, released on October 28, 2014. ℗ SNF Entertainment

Nio Tha Gift - Luxurious Ghetto

1 Nio Tha Gift Ball And Chain Theory (Intro) 02:46
2 Nio Tha Gift Rollin’ 04:01
3 Nio Tha Gift G.F.M. (God, Family, And Money) 03:46
4 Nio Tha Gift, Tree Thomas I Can’t Find The Words 04:14
5 Nio Tha Gift Bliss 03:30
6 Nio Tha Gift No Regrets 03:23
7 Nio Tha Gift, Charlie $tardom Destiny 02:58
8 Nio Tha Gift In My Nature 04:02
9 Nio Tha Gift Return The Favor 04:24
10 Nio Tha Gift Session 04:07
11 Nio Tha Gift Addiction 03:01
12 Nio Tha Gift, Viveca Hawkins Perfect Stranger 04:40
13 Nio Tha Gift Forever 05:10
14 Nio Tha Gift Nefertiti 03:46
15 Nio Tha Gift Lost In The Money 03:24
16 Nio Tha Gift Hold Me Down 05:37

Related albums