Kashtroe - Last One Left (LOL)

Kashtroe – Last One Left (LOL)

Kashtroe - Last One Left (LOL)

1 Kashtroe Lit 03:20
2 Kashtroe, Zion Bread 03:55
3 Kashtroe, Bang 601 I Dont Owe U Shit (Iooushyt) 02:59
4 Kashtroe, Mr. Jones My Hood Girl 04:29
5 Kashtroe, Ksw!ing Up Right Nah 04:11
6 Kashtroe Confusion 02:18
7 Kashtroe Payola 04:06
8 Kashtroe Last One Left (Tha Least Expected) 04:34
9 Kashtroe Sippin’ Tha Act 01:50
10 Kashtroe Innocent 03:40
11 Kashtroe, Bone A Lil Fame 04:38
12 Kashtroe, D Dot Slim Raccs Up 03:39
13 Kashtroe Plug Talk 04:44
14 Kashtroe No Turning Back 03:31
15 Kashtroe I Dont Owe U Shit (Who U Fuccn Wit??) [Remix] 03:20
16 Kashtroe, D Dot Slim Chasin Dat Feddi 04:06

Similar Albums