GryndSavvyCt - Never Looking Back

GryndSavvyCt – Never Looking Back

Download music album Never Looking Back by GryndSavvyCt, released on April 15, 2018. ℗ GryndSavvy Records

GryndSavvyCt - Never Looking Back

1 GryndSavvyCt The Same Thang 03:22
2 GryndSavvyCt, Vance P Top Shelf 02:41
3 GryndSavvyCt, Evan Kapparelli, Don Gottie Right Now 03:09
4 GryndSavvyCt, Tootsie, Vance P My Bucks 04:42
5 GryndSavvyCt, Don Gottie Bang Out 03:46
6 GryndSavvyCt, Vance P On It 03:12
7 GryndSavvyCt, ShamRoccus, Don Gottie Jacked The Lighter 03:20
8 GryndSavvyCt Walk Thru 02:27
9 GryndSavvyCt, ShamRoccus, Lark Taylor I Got Her 04:21
10 GryndSavvyCt, Tootsie, Prolificc All In A Day 03:46

Similar Posts