Apollo Brown & Joell Ortiz - Mona Lisa

Apollo Brown & Joell Ortiz – Mona Lisa

Apollo Brown & Joell Ortiz - Mona Lisa

1 Apollo Brown, Joell Ortiz Brushstrokes 00:44
2 Apollo Brown, Joell Ortiz Reflection 03:52
3 Apollo Brown, Joell Ortiz My Block 03:44
4 Apollo Brown, Joell Ortiz Cocaine Fingertips 03:09
5 Apollo Brown, Joell Ortiz, DJ Los Grace Of God 03:52
6 Apollo Brown, Joell Ortiz That Place 03:36
7 Apollo Brown, Joell Ortiz Word… 03:39
8 Apollo Brown, Joell Ortiz Decisions 03:21
9 Apollo Brown, Joell Ortiz, Royce Da 5’9″ Timberlan’d Up 03:29
10 Apollo Brown, Joell Ortiz Come Back Home 03:46
11 Apollo Brown, Joell Ortiz Mona Lisa 02:50

Similar Posts